Łączenie elementów blaszanych drogą spawania plazmowego, spawania WIG i spawania UP

Spawanie

Punktem wyjściowym do produkcji dna jest zawsze blacha o kształcie kwadratu albo prostokąta. W zależności od tworzywa oraz wymiaru blachy dna produkowane są z blach jedno- albo wieloczęściowych. Blachy wieloczęściowe łączone są ze sobą przy użyciu nowoczesnych instalacji do spawania plazmowego, spawania WIG oraz spawania UP.Wstecz