Dane techniczne

r1 ≥ 1,3da
r2 = 50 albo 80 mm
h1 = 3,5s

Objaśnienia techniczne


da = zewnętrzna średnica dna
di = wewnętrzna średnica dna
r1 = promień części sferycznej
r2 = promień naroża
h1 = wysokość obrzeża cylindrycznego
h2 =wysokość części sferycznej
h3 = całkowita wysokość dna wewnątrz
s = grubość ścianki