Produkcja den ze stali ferrytycznych, austenitycznych oraz metali nieżelaznych

Materiały

Produkcja den ze stali ferrytycznych, austenitycznych oraz metali nieżelaznych

  • stale konstrukcyjne niestopowe oraz stale na zbiorniki ciśnieniowe
  • stale drobnoziarniste
  • stale mrozoodporne
  • stale szlachetne
  • stale platerowane
  • aluminium
  • miedź


Wstecz