Rowkowanie - specjalny sposób obróbki krawędzi

Rowkowanie

Specjalnym sposobem obróbki krawędzi jest rowkowanie. Następuje przy tym odkształcenie plastyczne górnej krawędzi obrzeża. Wytwarzanie rowków możliwe jest dla den o średnicach w zakresie 1000 mm - 3000 mm oraz maksymalnej grubości blachy w zakresie 5-8 mm.Wstecz