Zawijanie obwodowe obrzeży dna – nadawanie ostatecznego kształtu

Zawijanie obwodowe obrzeży

Po uformowaniu czaszy poprzez zaginanie obrzeża dno otrzymuje swój kształt ostateczny poprzez zawijanie obwodowe obrzeża na wymagany promień naroża. W kroku tym materiał poddawany jest obróbce plastycznej pomiędzy rolką kształtującą i rolką dociskającą, w wyniku czego powstaje dno posiadające na swoim obrzeżu prostoliniową krawędź pozwalającą na połączenie go z płaszczem zbiornika.Wstecz