Obróbka plastyczna dna drogą wyoblania

Wyoblanie

Obróbka plastyczna den realizowana jest w naszym zakładzie w Bad Laasphe drogą wyoblania na wyoblarkach hydraulicznych. Następuje przy tym odwzorowanie przyciętego wykroju okrągłego na zadanym przez narzędzie kształcie. Proces ten prowadzony jest przy zachowaniu nieprzerwanego ruchu obrotowego.Wstecz