Obróbka krawędzi - przygotowanie dna do przyspawania do zbiornika

Obróbka krawędzi

Obróbka krawędzi den poprzez cięcie plazmą, palnikiem albo drogą szlifowania mechanicznego. Sposób obróbki krawędzi dobierany jest zgodnie z życzeniami klienta albo też standardowo, wg DIN 28011 / DIN 28013.

Rodzaje obróbki krawędzi wg DIN 28011 / DIN 28013 można pobierać w tym miejscu.Wstecz