Obróbka termiczna po obróbce na zimno

Obróbka termiczna

W trakcie obróbki na zimno ulegają zmianie właściwości tworzywa stosowanych blach. Stwierdza się wzrost wartości wskaźników wytrzymałościowych przy jednoczesnym spadku wartości wiązkości i współczynnika sprężystości.

Celem przywrócenia właściwości materiałowych blach surowych konieczne jest w wielu przypadkach poddanie dna obróbce termicznej. Obróbka termiczna prowadzona jest w naszym nowoczesnym piecu do wyżarzania. Możliwe jest dokumentowanie wszystkich istotnych parametrów wyżarzania.Wstecz