Dane techniczne

z płaszczem pojedynczym wg EN 12285-1
albo DIN 6608-1 oraz
DIN 6616

z płaszczem podwójnym wg
EN 12285-1 albo DIN 6608-2
oraz DIN 6616

r1 = da
r2 ≥ ~ 1/30 da

Objaśnienia techniczne


da = zewnętrzna średnica dna
di = wewnętrzna średnica dna
r1 = promień części sferycznej
r2 = promień naroża
h1 = wysokość obrzeża cylindrycznego
h2 =wysokość części sferycznej
h3 = całkowita wysokość dna wewnątrz
s = grubość ścianki