Dane techniczne

Objaśnienia techniczne


da = duża zewnętrzna średnica stożka
di = mała wewnętrzna średnica stożka
r = promień naroża
α = kąt rozwarcia
h1 = wysokość obrzeża cylindrycznego
h2 = wysokość części sferycznej
h3 = całkowita wysokość stożka
s = grubość ścianki